08 september 2016

Olika sätt att utforska magnetism på


Inne på biet erbjuder vi barnen olika material/verktyg där de både enskilt och tillsammans med andra kan undersöka hur magnetism kan fungera...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar