12 april 2016

Vi är en del av en bok.....


Är du intresserad av att läsa mer om lärmiljöer eller ha ett underlag för reflektion kring vad en lärmiljö kan ha för betydelse för arbetet hos oss ute på förskolorna??

Varför inte läsa den nya boken Pedagogisk miljö i tanke och handling som finns att köpa hos lärarförlaget.
Där kan ni följa med oss på vår utvecklings/förändringsresa som vi har gjort. 

- När förskolan blir barnens arena:)

Pedagogisk miljö i tanke och handling

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden."
(Läroplan för förskolan)

Alla barn i förskolan ska ha rik tillgång till miljö och material som ger dem möjligheter att utveckla sina lekar och utforska sin omvärld utifrån sina idéer och planer. De ska få bli förundrade och förbluffade, på sätt de inte förväntat sig och som får dem att vilja veta mer, anser Linda Linder som är förskollärare, ateljerista, föreläsare, miljöpedagog och bloggar på Pedagogiska kullerbyttan.
Men hur går man konkret tillväga för att utforma en sådan öppen, innehållsrik och inbjudande pedagogisk miljö? 
Linda Linder samlade ihop ett gäng kollegor och tillsammans har de skrivit en antologi där de delar med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer. Samtliga är inspirerade av tanken om miljön som den tredje pedagogen, hämtad från den pedagogiska filosofi som vuxit fram i förskolorna i Reggio Emilia. De beskriver förändringar och visar vilken betydelse den pedagogiska miljön har för både barn och pedagoger. 

Här kommer ett smakprov:)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar