06 maj 2015

Reflektioner efter vår dag på SETT


Alla pedagoger som var på Sett fick skriva ner något som de tog med sig från de föreläsningar de var på.
Det kunde vara något man blev nyfiken på, en aha-upplevelse, eller bara kloka ord.
Alla skulle till ett Apt välja ut något som man ville delge sina kollegor och som vi tillsammans kunde reflektera kring.

Martina Lundström – En pedagogik med barnets röst

Vart riktar vi kameran när vi dokumenterar och hur använder vi våra dokumentationer?
Vart riktar barnen kameran om de får chansen att dokumentera, vad är intressant för dom?
Utgår vi alltid ifrån att barn är kompetenta när det är den vuxna som har makten att ge barnen inflytande och delaktighet?
Vems berättelse om förskolan är det som ska berättas? Vem berättar?
Jag fastnade för dessa frågeställningar eftersom jag känner att de utmanar mig att tänka och reflektera hur jag själv bemöter barnen och med vilket perspektiv jag ser på barnen.

Anna Stigsdotter – Vidga omvärlden

Målet med lärandet är resan- själva processen. Inte slutresultatet.
Det är resan tillsammans med barnet som är viktig. Vad lär vi oss tillsammans och hur förhåller vi oss till varandra under resans gång?

Karin Sönnerås - Pärlplattor, qr-koder och programmering

Som pedagog måste man kunna läroplanen och pedagogiken, men det är tillsammans med barnen vi lär oss tekniken!
Denna föreläsning gav mycket inspiration om hur man kan använda sig av digitala verktyg i verksamheten. Man ska inte vara rädd för att pröva något nytt tillsammans med barnen. Man ska använda digitala verktyg som just verktyg för lärande inte ett tidsfördriv.

Jag tyckte att det var spännande och intressant att lyssna på föreläsningen ”Pärlplattor, QR-koder och programmering” av Karin Sönnerås. Jag tror på ” Att arbeta analogt och digitalt”. Då kan barnen se saker ur olika vinklar och få använda hela kroppen (I tex olika problemlösningar). Man blev nyfiken och inspirerad att arbeta mer med programmering i förskolan.

Jag tyckte även att det var ett bra tips som Ulla- Karin Lundgren Öhman gav i sin föreläsning ”Mediepedagogik på barnens villkor”. Hon menade att man kan använda en app på ett annat sätt än vad den är tänkt till. (Att man kan komma väldigt långt och kan undersöka mycket via kameraappen, hon berättade att en barngrupp lekte ”kurragömma” med hjälp av appen facetime). 

Mediepedagogik på barnens villkor - Ulla-Karin L Öhman

En mycket bra frågeställning som hon ställde var :
Är vi nyfikna på barnens processer? Detta ska sättas in i sammanhanget när vi tycker att barnen upplevs som passiva vid lärplattan. Ser vi vad som egentligen sker i barnens process med lärplattan? Vill vi se? Har vi förmågan att se?

En annan fråga som passar in i ovanstående är frågan: vad är det vi ska göra med lärplattan? Vad är det barnen vill visa/berätta?

Ytterligare en fråga/frågeställning som satte igång tankar var denna:
Vem får man bli på förskolan? Vilka möjligheter alt. hinder formar vi på förskolan? Får barnen möjligheten att använda sin fulla potential? Lever vi upp till mottot ”de 100 språken”? 

Vidga omvärlden - Anna Stigsdotter

Hon ”tryckte på” att få barnen till att bli aktiva producenter, att ge dem möjligheten att vara kreativa med teknik (lärplattan).

Att utforska och leka sig fram och att jobba med hypoteser som man sprider till “alla” (föräldrar, syskon mor-farföräldrar etc) som kommer i kontakt med barnen och förskolan.

Hon beskrev svårigheten och det nödvändiga i att ”backa” som pedagog och att vara med/inkännande till de processer barnen befinner sig i. Ett dilemma som man ställs inför dagligen och som är lätt att glömma som hjälpande och ivrig pedagog…kräver att man alltid är medveten och reflekterande över sitt (vuxna) beteende.

Bilder i förskolan, veta vad som är rätt - Katarina Lycken Rüter

Mycket tips om hur man använder bilder i tex bloggar. Främst handlade det om andras bilder som man använder i tex undervisning, bildspel etc. Allt som hon tog upp finns att läsa på tex: Kolla källan och Surfa lugnt.

Vad som är viktigt att tänka på är att en bild (fotografi på någon) är att likställa med en personuppgift. Det kräver alltid förälders samtycke om det ska publiceras i tex en blogg. Det kan även vara bra att informera föräldrar om att på den här förskolan dokumenterar vi mycket och att det finns en “risk” att just ert barn hamnar på bild som andra kan ta del av.
Man ska vara uppmärksam på de som har skyddad id absolut inte kan identifieras på något sätt.
Vårdnadshavaren bestämmer över egna barnet (om de får fotograferas) och förskolechefen bestämmer över lokalerna (vad som får fotograferas). Man bör ha en ständig dialog i alla led/riktningar kring all (bild/foto-)dokumentation.

Anna Stigsdotter – Vidga omvärlden och Karin Sönnerås - Pärlplattor, qr-koder och programmering

Tekniken behöver inte vara svår och krånglig utan det är vi som får backa undan och låta barnen få visa vad de har för förmågor. Men det är viktigt att vi är med och ställer frågor så att de kan fördjupa sig och komma vidare i sitt undersökande inom IKT.

Jag valde något som Linda Linder tog upp på sin förläsning Arbetar du i förskolan enbart för att du tycker om barn?. Hon berättade om sin första praktik i förskolan och att hennes handledare där lärde henne hur man ”böjer på knäna”. Jag fastnade för det uttrycket och dess innebörd. Det handlar om att skapa relationer till barnen och att intressera sig för det barnen gör och säger. Linda Linder pratade mycket om att det är i mötet det händer, att vi vuxna måste vara närvarande och lyssna på barnen, och ”böja på knäna”. 

Linda Linder sa att vi inte bara skulle ha kramkalas (fast det är naturligtvis också viktigt) utan att ha barnens utveckling i fokus! Att det är ett viktigt arbete varje dag och att vi berättar och visar vad vi gör så att samhället förstår att barn gör viktiga saker!  

Anna Stigsdotter

”Sin samtid, sitt samhälle och sin framtid” var en så bra definition av varför digitala verktyg.
Digitala verktyg är våra barns vardag i hemmet mer eller mindre. Hur ska vi möta detta? Vi måste möta detta ihop med barnen. Vi kan inte vara rädda för att misslyckas!!


Ulla-Karin Lundgren Öhman

Läs en bok/titta på film. Är det sant/inte sant det som händer. Låt barnen göra egna filmer, där de kan se själva är det sant/inte sant. Reflektioner och diskussioner med barnen, så de inte "sväljer"allt som sanning när de tittar på film/läser en bok. Det horisontella lärandet- vi lär tillsammans med barnen.

Anna Stigsdotter

Digitala verktyg-varför?
- livslång lust att lära
- möta barnen där de är
- sin samtid, sitt samhälle och sin framtid

Skype tänk vad häftigt att prata med/ möta barn från en annan förskola. Få visa sin förskola för andra, ta del av andras förskola. Inspirera varandra. Pedagoger får reda på vad barnen tycker är bäst med inne/utemiljö och kan förändra/byta ut miljöer så de passar denna barngruppen.

Karin Sunnerås

Föräldramöte med appen Aurasma - låter jättebra tycker jag, men i nuläget fattar jag inte hur det fungerar. Hon sa också, "Vi måste kunna läroplanen och pedagogiken. Tillsammans med barnen lär vi oss tekniken".
- inblick i verksamheten
- digitala verktyg
- skapa möten
- förståelse
QR-koder låter också intressant. Det är också sånt som jag inte fattar i dagsläget, men om jag kunnat detta så är det ju ingen utmaning.

Micke Gunnarsson

Barnen är våra framtidsförutsättare, möt barnen där de är just nu. Om ett ägg knäcks utifrån tar ett liv slut, knäcks det inifrån föds ett nytt, alltså storhet börjar inifrån. Tänkvärda tankar.

"Tänk om, tänk nytt, tänk om igen" med Jenny Borgenport och Pernilla Jansson 

Jag tyckte förskolan Drottningholm  i Stockholm hade gjort en spännande resa.
De hade förut mycket färg på väggarna så de började att måla om till ljusa väggar. De började med riktigt porslin och silverskålar allt blev möjligt. Bilder sattes i ramar svarta eller vita inga plastade kort. Mycket speglar och ljus. Ställde fram nytt material ihop  med barnen. De tog inte bort material de tillför. Samma syn på alla avdelningar en röd tråd från små.

Intressant att se Anna Stigsdotters förskolas resa med skypen. 

Tror att det vore intressant för både barnen och mig själv som pedagog, och se hur barnen/pedagogerna tar sig an IKT verktygen på ett annat sätt eller på annan "nivå".
Genom skype. Eftersom jag  själv inte så ofta använder mig av skype, vore det intressant att använda det ihop med barnen, så att vi kan lära oss tillsammans eller lära oss av varandra.
Vore kul att hitta en förskola i Töreboda och skype med, så man kanske kan vidarutveckla det.


Martina Lundström – En pedagogik med barnets röst

När ska att vara barn bli detsamma som att var människa?

Utgår vi från det kompetenta barnet utanför temat/projektet eller kliver vi in i något annat utanför den tiden? Ser vi barnen som kompetenta under hela dagen? Syns det kompetenta "barnettanken" i våra lärmiljöer?

Anna Stigsdotter - Vidga omvärlden.

Barn som producenter!!
Tekniken ger barnen möjlighet att skapa något, känna att det är på riktigt och sprida det de gjort till omvärlden.
Barnen måste få vara i sin samtid, sitt samhälle och sin framtid!

Den lyhörda pedagogen, den medforskande pedagogen, den lyssnande pedagogen, den tillåtande pedagogen och den medkännnade pedagogen:)

Alla som var iväg kände verkligen att de fått med sig många nya tankar och idéer som vi tillsammans kan reflektera kring för att utveckla vårt arbete med barnen vi möter:)


SETT "setter" spår;)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar