27 april 2015

Vi fortsätter utforska lutande planet......


Vi ville ge våra barn ytterligare ett sätt som de kunde fortsätta sitt utforskande tillsammans kring lutande planet. Vi byggde upp olika "ramper" med olika underlag på.
Dessa sattes upp på olika höjd och ihop med olika slags däck kunde barnen undersöka hur lutning, friktion och däck påverkar hur fort och hur långt däcken åker.

Olika underlag.....


Här hittar ett barn på ett sätt att kunna transportera två däck samtidigt:)
Kan vi rulla ner två däck samtidigt?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar