25 juni 2014

Avd. Fjärilen - ett kärt återseendeHär kommer ett kärt återseende av ”bollhavet”. 

Barnen ligger bland bollarna, kastar i lådan och rullar i röret. 

Bollar är kul!!23 juni 2014

Avd. Humlan - BalthazarHumlans 08:or besöker Balthazar Science Center i Skövde.                                      17 juni 2014

Avd. Nyckelpigan - utegård v2.0Vi har skapat en ny utegård för de yngre barnen!

På baksidan till våra yngreavdelningar har vi i alla 
tider haft ett utrymme som aldrig har nyttjats. 

Det är en relativt stor gräsyta som vi önskat använda till en utforskande
 utemiljö i första hand för de yngre barnen. 

Nu har vi gjort slag i saken och börjat inreda 
nya lärmiljöer på detta grönskande område.Vår tanke är att skapa miljöer där barnen får uppleva, undersöka och 
utforska med hela sin kropp. 

Vi vill kunna flytta ut ”inneverksamhet” och ge de yngre barnen möjlighet 
att uppleva de olika aktiviteterna ”utan konkurrens” av de äldre barnen.


Så här har gården börjat växa fram..