05 november 2013

Tema: relationer
Inför läsåret 2013-14 har vi på Syrenen valt att arbeta med ett
övergripande tema om relationer.

Varför relationer?

Vi är beroende av relationer till andra människor, till material och till vår omvärld. Relationer ska bygga på respekt och ett demokratiskt sätt att se på människor – man lär sig genom samspel med andra.
Förtroendefulla relationer ses som grunden för framgångsrik utbildning.
Syrenens förhållningssätt grundar sig på ett kollegialt lärande, dvs. att vi samspelar och lär av varandra. Både barn-barn, barn-vuxen och vuxen-vuxen.
Vi ska på förskolan ge möjligheter till att skapa och upprätthålla relationer.

I Töreboda kommun har vi inom förskolan valt att lägga extra fokus på naturvetenskap och teknik under året. Därför kommer vi arbeta med temat relationer genom projekt inom teknik/naturvetenskap. Temat är övergripande hela året och tiden på projekten varierar beroende på barnens intresse.

Eftersom vi i vår verksamhet ska utgå från barngruppens erfarenheter, intressen, behov och åsikter kommer våra projekt se olika ut på avdelningarna. Vi kommer låta barnen ge uttryck för sina idéer, lyssna på dem och utmana dem vidare i sitt kunskapssökande.
Våra gemensamma undersökande projektfrågeställningar som kommer 
driva projekten framåt är:
Vad har barnen för relation till varandra/materialet?
Vad fångar barnens intresse i projektet?
Hur kan vi hjälpa barnen att nå en djupare kunskap och förståelse?


Vi har nu kommit igång med våra projekt på avdelningarna och har startat 
igång följande:      


Fjärilen – rörelse

"Fjärilens barngrupp består just nu av 10 barn i åldern ett år. På avdelningen arbetar tre lärare.
Vi på Fjärilen arbetar med projektet "rörelse" eftersom barnen på Fjärilen tycker om att sätta material/verktyg och även sig själva i rörelse. De möten vi skapar med barnen inom rörelse hjälper oss att se gruppens relation till varandra och till de olika material/verktyg de möter."Nyckelpigan –  fiskar

"Nyckelpigans barngrupp består just nu av 12 barn i ålder ett-två år. På avdelningen arbetar två lärare och en barnskötare. På vår avdelning har vi startat upp ett fiskprojekt. Fiskarna fungerar som ett verktyg för oss att arbeta med vår barngrupps relation till varandra och till de olika material de möter."Trollsländan -kroppen


Biet – bygg/konstruktion

"Biets barngrupp består just nu av 17 barn i ålder tre-fyra år. På avdelningen arbetar två lärare och en barnskötare. På Biet har vi valt att arbeta med bygg och konstruktion som vårt projekt. Just nu är vi inne i en period då barnen bygger rymdraketer. Barnen bygger egna mindre raketer eller stora tillsammans. I projektet ser vi gruppens relation till varandra och till de olika material och verktyg de möter."
Humlan – fart

"Humlans barngrupp består just nu av 22 barn i åldrarna fyra-fem år. På avdelningen 
arbetar två förskollärare och en barnskötare.
På vår avdelning har vi startat ett projekt om fart. Projekten startades genom att barnen 
visade intresse för hur de kan få olika saker i rörelse.
I projektarbetet med fart får vi arbeta med våra relationer till
 varandra och de material vi möter."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar