17 oktober 2013

Värdeord
På Syrenen har vi fyra värdeord som vi arbetar mot. 
Våra värdeord är: glädje, delaktighet, tillit och utforskande.
Varje avdelning har en "värdeordsplansch" väl synlig
för t.ex. föräldrar och besökare. 
På planschen förklarar vi vad vi menar 
med dessa ord samt ordens kopplingar i/till läroplanen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar