22 september 2016

15 september 2016

TrollsländanNya barn på ny avdelning utforskande av lärmiljöer.

Byggrum 
Här byggs många bondgårdar och djurparker.

Höga torn.
Lampor är spännande att ha med i byggandet.
Figurer som balanserar på tornen.En jättestor bondgård.


12 september 2016

Kamrater


Kamrater i samspråk kring livets väsentligheter


Så här använder vi en gammal griffeltavla

 På småbarnsavdelningen har vi satt upp en griffeltavla och ställt dit en mugg med vatten och penslar. Barnen har tillgång till målandet hela tiden och kan välja att måla när de har lust. 

09 september 2016

Vackert golv

                   

                   Tack vare det flerfärgade fönstret i Humlans 
byggrum får vi ett vackert golv!

        

08 september 2016

Olika sätt att utforska magnetism på


Inne på biet erbjuder vi barnen olika material/verktyg där de både enskilt och tillsammans med andra kan undersöka hur magnetism kan fungera...
01 september 2016

Biets naturvetenskapsrum börjar växa fram.....


Inne på biet som är vårt fjärde steg har vi börjat bygga upp en ny lärmiljö med fokus på djur och natur. Det är tanken att det ska bli ett rum där vi tillsammans kan undersöka och utforska olika naturvetenskapliga områden. 


'

Detta är en "levande" lärmiljö som kommer fyllas på och utvecklas hela tiden:) Fortsättning följer.....